V mesecu Decembru 2013, je se je na pobudo PGD Smolnik ograniziral tečaj prve pomoči, ki se ga je udeležilo 27 gasilcev iz 8. gasilskih društev.
Predavanja so potekala v organizaciji reševalcev in predavateljev iz reševalne postaje UKC Ljubljana, katerih povdarek je bil na praktičnem in uporabnem
znanju iz nujne medicinke pomoči. Na osnovi tega je občina Ruše bogatejša za 16 usposobljenih gasilcev bolničarjev, ki so dobili z opravljenim izpitom naziv prvih posredovalce.
S tem tečajem smo povzdignili nivo gasilstva v občini Ruše in posredno povečali varnost občanov in občank.

Ker je potrebno zanje, ki smo ga pridobili na tečaju obnavljati se je v okrviru civilne zaščite Ruše formirala tekmovalna ekipa prve pomoči, in se je udeležila 20. Regijskega preverjanja ekip PP in RK v soboto 31.5.2014 v Mariboru, kjer so dosegli 9. mesto.

 

 

 

 

Scroll Up