V soboto 4.6.2016 se je v Lovrencu na Pohorju odvijalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip Civilne zaščite in Rdečega križa iz prve pomoči, na katerem je sodelovalo 12 ekip.

Občino Ruše ja na preverjanju zastopala ekipa Civilne zaščite Ruše v sestavi:

Uroš Zorman, Tomas Škrget, Lovro Bačun, Aleš Stražar, Sanja Oset Hleb, Suzana Parkelj in Danijela Strnad.

 

Preverjanje je bilo sestavljeno iz štirih različnih delavnih točk:

1. Nesrečna na otroškem igrišču

2. Begunski center

3. Žledolom

4. Nesreča pri spravilu lesa

 

Delavne točke so bile razporejen po kraju Lovrenc na Pohorju, med delavni točkami pa so

bile predstavitvene točke Policije, Civilne zaščite, Rdečega križa, turističnega društva Lovrenc na Pohorju, ker so se predstavljale organizacije in občina Lovrenc na Pohorju.

Na veh 4. delavnih točkah je ekipa CZ Ruše dosegli zavidljivo visok uspeh s povprečno oceno 88 %. Uspeh kaže na povezanost članov ekipe in na dobro medsebojno komunikacijo, ki jo skozi vsa leta skupnega dela gojimo med prostovoljnimi gasilskimi Društvi v Rušah.

Scroll Up