V petek, 17. februarja 2017 je v našem društvu potekal 110. jubilejni občni zbor. Udeležili so se ga predstavniki, člani in tudi povabljeni gostje z drugih društev. Na tokratnem občnem zboru smo sprejeli nekaj majhnih sprememb o zamenjavi članov UO in potrdili višino članarine, ki je ostala nespremenjena. Predsednik ter poveljnik sta podala svoja poročila o finančnem planu, ter delo operative in finančni in delovni plan za letošnje leto. Prav tako so vsi ostali podali svoja poročila, za seznanitev z delom preteklega leta. Vse točke dnevnega reda so bile soglasno sprejete.

Scroll Up